Header Ads

 • Latest Posts

  RPH KSSR Bahasa Melayu/ Bahasa Malaysia Tahun 2

  Mata pelajaran    : Bahasa Malaysia
  Tahun                  : 2 Anggerik
  Masa                    : 8.15 hingga 9.15 pagi
  Bilangan murid : 28 orang
  Unit                      : 10. Yang Baik Jadikan Teladan
  Tajuk                   : Pak Senik Insaf

  Standard Kandungan :
  2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

  Standard Pembelajaran :
  2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.

  Objektif :
  Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
  Membaca dengan lancar petikan yang diberi dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.
   Menyatakan antonim kepada kata adjektif yangdisediakan berdasarkan teks cerita Pak Senik Insaf.

  Sistem Bahasa

   Kosa kata                  : luas, kering, miskin, bakhil, gelagat.
   Tatabahasa               : Kata adjektif
   Kemahiran bahasa  : Kemahiran membaca dan menulis.

  Pengisian kurikulum
   Ilmu : Budaya dan Amalan Hidup
   Nilai : Murah hati, tolong menolong.

  Kemahiran bernilai tambah (KBT)
   Belajar cara belajar
   Kecerdasan pelbagai
  a. Interpersonal
  b. kemahiran berfikir
  c. verbal linguistik

  Elemen Merentasi Kurikulum
   Kreatif dan Inovatif

  Bahanbantu mengajar (BBM)
   Teks cerita, kad ayat dan lembaran kerja.

  Pengetahuan sedia ada
   Murid pernah mendengar cerita-cerita teladan yang lain dan kata adjektif.

  Langkahpengajaran dan Pembelajaran
  Isi pelajaran
  Aktiviti pengajaran dan pembelajaran
  Catatan
  Tajuk cerita haiwan dan cerita rakyat.

  “Sang Kancil Dengan Harimau.”
  “Pak Pandir”
  “Lebai Malang”
  • Set induksi (5 minit)
  • Murid diminta menyatakan tajuk-tajuk cerita haiwan dan cerita rakyat yang diketahui.
  • Guru menyatakan bahawa setiap cerita mempunyai pengajaran tertentu.
  BBB : Buku Cerita
  Nilai : Keyakinan
  KBT : Kemahiran Berfikir
  Teks cerita 
  “Pak Senik Insaf”

  Penilaian Kemahiran Membaca Mekanis
  • Langkah 1 (20 minit)
  • Murid diedar teks cerita “Pak Senik Insaf”
  • Murid ditunjukkan cara membaca cerita dengan kelancaran, sebutan dan intonasi yang betul.
  • Murid membaca teks cerita secara bergilir-gilir.
  • Guru mengambil markah untuk tujuan penilaian membaca secara mekanis.
  BBB : Teks cerita
  Nilai : Berani, tekun.
  KBT : KBCB
  Tatabahasa
  Kata adjektif.
  Perkataan berlawanan (Antonim).
  • Langkah 2 (10 minit)
  • Murid diterangkan tentang maksud kata adjektif.
  • Dalam kumpulan, murid diminta mencari perkataan adjektif yang terdapat dalam teks.
  • Murid mencari perkataan antonim dengan kata adjektif yang telah dicari dalam teks dan diisi dalam lembaran kerja.
  • Wakil setiap kumpulan membentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas.
  BBB : teks cerita, lembaran kerja.
  Nilai : kerjasama, berani.
  KBT : KBCB, KB, TKP
  Keusahawanan:
  Etika Kerja Berkumpulan
  Menyusun urutan cerita. 
  Nilai yang terdapat dalam cerita. 
  • Langkah 3 (10 minit)
  • Murid diedar ayat yang tidak tersusun tentang cerita “Pak Senik Insaf”.
  • Murid menyusun ayat tersebut secara berpasangan dan membuat kesimpulan tentang cerita tersebut.
  • Beberapa orang murid tampil ke hadapan kelas untuk menyusun ayat-ayat yang betul mengikut urutan cerita di papan tulis.
  • Murid membuat kesimpulan cerita dengan membacakan nilai yang terdapat dalam cerita tersebut dengan bantuan guru.
  BBB : lembaran kerja, kad ayat.
  Nilai : berani, tekun.
  KBT : KBCB, TKP
  Pemulihan dan Pengayaan
  • Langkah 4 (10 minit)
  • Pemulihan: Mengeja dan membaca kata adjektif dan antonimnya.
  • Pengayaan: Mencipta serangkap pantun berkaitan teks dan membacakannya di hadapan kelas
  BBB : Kertas Manila
  Penutup Kognitif:
  Soal jawab
   Apakah perkara penting yang perlu dikuasai dalam pembacaan mekanis?
   Apakah kata adjektif yang terdapat dalam cerita?
   Apakah nilai yang kamu peroleh dalam cerita?
  • Penutup (5 minit)
  • Murid menjawab setiap soalan yang disampaikan oleh guru.
  • Guru merumuskan pengajaran dan pembelajaran.
  BBB : Kertas sebak
  Nilai : tekun.
  KBT : TKP, KBCB.

  Penilaian: Kemahiran Membaca Teks Prosa Moden Secara Mekanis
  Aspek yang dinilai
  Skor Markah
  1. Kelancaran
  /20
  2. Sebutan
  /15
  3. Intonasi
  /15
  JUMLAH
  /50


  3 ulasan:

  1. bolehkah saya tanya tentang homework anak yg saya tak faham disini

   BalasPadam
  2. @bla blas Boleh puan.. Mungkin boleh ke bertanya di FB saya, takut saya terlepas pandang komen di sini :)

   BalasPadam
  3. mohon untuk mengambil idea pengajaran ini... :)

   BalasPadam

  Penulis mengalu-alukan sebarang perkongsian maklumat, komen, cadangan penambahbaikan, dan respons untuk untuk meningkatkan mutu kandungan dan penulisan di blog ini. Hantarkan maklum balas melalui ruangan komen atau emelkan kepada penulis melalui emel ahsfantasy24@yahoo.com.

  Jangan lupa untuk menjadi pengikut setia, klik 'FOLLOW' sekarang! (◕‿◕)

  Post Top Ad

  ad728

  Post Bottom Ad

  ad728